ของเล่นเสริมพัฒนาการ 2 ขวบ

ของเล่นจะมีประโยชน์กับเด็กมากที่สุดก็ต่อเมื่อ เด็กได้เล่นของเล่นที่เหมาะสมกัวัย โดยเฉพาะของเล่นที่เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก จะต้องเลลือกชนิดที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยเท่านั้น โดยไม่ให้ของเล่นที่ยากเกินไปสำหรับเด็ก อย่างเช่นเด็กวัย 1 ขวบ จะให้ไปใช้ของเล่นเสริมพัฒนาการ 2 ขวบ แบบบนั้นก็อาจจะไม่เหมาะสม

ฉะนั้นการเลือกของเล่นที่ดี ต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัย อย่างเช่นเด็ก 2 ขวบ ถือว่าเป็นเด็กที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้แล้ว ของเล่นก็ต้องเป็นระดับที่ยากและเสริมทักษะในด้านต่างๆ มากขึ้น สำหรับของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้ได้แก่

1.ตัวต่อหรือจิ๊กซอร์ เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ 2 ขวบ จะช่วยให้เด็กฝึกการใช้สมาธิ ในการสร้างงานชิ้นนั้นๆ ให้ออกมาสำเร็จ และเป็นการใช้จินตนาการ การใช้เหตุผล ว่าอันไหนต้องคู่กับอะไร ถึงจะเข้ากันได้เป็นรูปเป็นร่างอย่างถูกต้อง จะช่วยทำให้เด็กมีทักษะในด้านการคิดเป็นตรรกะที่ดีขึ้น และช่วยให้เด็กได้ใช้กล้าเนื้อในการหยิบจับสิ่งต่างๆ

2.จักรยาน 4 ล้อ เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ 2 ขวบ ที่ช่วยสร้างพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อ และความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ของร่างกายได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ระบบต่างทำงานร่วมกัน และช่วยให้ร่างกายของเด้กแข็งแรงมากด้วย เป็นวิธีการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดีเลย แต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลข้องพ่อแม่ด้วย เพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์หกล้มได้ง่าย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอันตราย

3.ชุดในการสร้างเมือง หรือตัวต่อ เป็นองเล่นท่จะช่วยให้เด็กได้ใช้จินตนาการ แลละความคิดสสร้างสรรค์ ในการสร้างภาพที่ตัวเอต้องการออกมา จะช่วยให้เด็กเข้าใจเหตุผล และการคิดแบบตรรกะ ว่าอุปกรณ์แบบไหน ต้องวางกับอะไรถึงจะเหมาะสม และไม่พัง ทำให้เข้าใจทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ด้วย

4.เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ 2 ขวบ เหมาะกับเด็กวัยนี้มากอย่างเด็กที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของช่าง หรือว่างานโครงสร้างต่างๆ ก็หาชุดของเล่นที่เกี่ยวกับวิศวกรรม หรือว่าเด็กชอบเป็นหมอ ก็หาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแพทย์มาให้ จะช่วยให้เด็กเข้าใจเครื่องไม่เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างดี และยังเป็นการเปิดควาวมคิดของเด็กให้กว้างขึ้นอีกด้วย ว่าอนาคตอยากจะเป็นอะไร

5.ชุดเลียนแบบของจริง จะช่วยให้เด็กเข้าใจหน้าที่ของอาชีพแต่ละอาชีพ ว่าทำงานเกี่ยวกับอะไร เป็นตุก๊กตาจำลองที่บ่งบอกถึงอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ยังจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กด้วย ในการจินตนาการถึงอนาคตของตัวเอง ว่าอยากจะทำอาชีพอะไร

6.เลโก้ จะช่วยให้เด็กได้ใช้จินตนาการของตัวเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ให้ออกมาอย่างที่เด็กต้องการ จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิดีขึ้นกว่าเดิม สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับอะไรได้นาน

สำหรับเด็กในวัยนี้ นอกจากจะให้เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ 2 ขวบ แล้ว ของเล่นอะไรที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และคิดว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเด็ก ก็พยายามหลีกเลี่ยงจะดีที่สุด อย่างเช่นพวกเกมในมือถือ หรือเกมคอมพิวเตอร์ ของเหล่านี้นอกจากจะไม่มีประโยชน์สำหรับเด็กแล้ว ยังเป็นการทำลายสุขภาพของเด้กทางอ้อมด้วย